דיון סוער.

 

בראשית השבוע נפל הפור והתקבלה ההחלטה הביצועית הראשונה בהוצאת פרויקט 'פינוי-בינוי' ברחוב האלון ביבנה מהכוח אל הפועל. בכך, למעשה, החל אולי להיפתר הקשר הגורדי המלווה את המיזם מזה מספר שנים, למן היום בו עיריית יבנה מסרה את ביצוע הפרויקט בלעדית לידי החברה הקבלנית 'בהרי-פלוטקין', וזו נכנסה למהלכי התכנון והרישוי.

בדיון השתתפו עשרות מתושבי הרחוב אשר הוזמנו לפרוש את התנגדויותיהם לפרויקט, כשהם נחלקים בין תושבים אשר חלקם מעוניינים בהתקדמותו בהתאם לסיכומים שהושגו בתחילת הדרך מול הקבלנים - ולמולם המתנגדים לקידום הפרויקט במתכונתו הנוכחית, מרביתם מאוגדים במינהלת התושבים שהוקמה לפני מספר שבועות ואשר שמה לה למטרה לייצג את האינטרסים של הדיירים בנכסים שבבעלותם ברחוב, לממש את זכויותיהם ולמקסם את ערך נכסיהם.

בשלבים מסוימים של הדיון סערו הרוחות, כאשר ניטש הוויכוח בדבר הערך הריאלי של הנכסים, לפי הערכות שמאיות אובייקטיביות, וכן בעניין התהליכים שביצעה העירייה וביצעו היזמים במסגרת ההתקשרויות הראשוניות עם הדיירים.

נציגי המינהלת טענו כי המהלכים והמשאים ומתנים עם הדיירים נוהלו בדרך של 'הפרד ומשול', ולא בשקיפות הנדרשת, וכן הביעו תרעומת וביקורת קשה באשר לעובדה שהעירייה בחרה בקבלן מבצע אחד ובלעדי לפרויקט, תחת שתאפשר לדיירים לבחור את המבצעים המתאימים ותוך התחשבות בצורכיהם. עוד לטענתם, היה על העירייה לדאוג לקיום התמחרות בין יזמים מתחרים, אשר תניב לדיירים את התשואה המקסימלית מנכסיהם, תוך שיפור משמעותי של איכות חייהם. כמו כן דורשת המינהלת מזה זמן רב להקים מנגנון מקצועי-ציבורי אשר יפקח וינהל ביחד עם הדיירים את המיזם וילווה את שלביו.

עם זאת, כל המשתתפים בישיבה היו תמימי דעים כי הפרויקט משמעותי וחשוב מאד הן עבור הדיירים, הן עבור החברה הקבלנית, והן עבור הנהגת העיר יבנה ותושביה בכלל. לקראת סוף השבוע הודיעו חברי המינהלת כי על אף ההיתר שניתן, כאמור, להקמת שני מגדלי המגורים הראשונים ברחוב, הם מבקשים מהיזם ומהעירייה להתכנס לדיון משותף במאמץ למציאת פתרון הולם למחלוקת המתמשכת. הצדדים, קרי דיירי הרחוב המאוגדים במסגרת המינהלת וראשי חברת 'בהרי-פלוטקין', מקיימים מגעים תכופים וימשיכו בניהולם גם בימים הקרובים.