צילום: ארכיון 'יבנה נט'

                                                                                                                       בן-לולו כתב לחברי הוועדה: "בישיבת ועד עובדי העירייה, הוחלט על דעת כל החברים שיש להוקיר את פועלו של ראש העיר, באחד מהמתקנים הבאים: א. אמפי-תיאטרון, ב. היכל התרבות. ועד העובדים ראה את עבודתו הרבה של ראש העיר במשך כ-2 עשורים למען תושבי העיר, פיתוחה ושגשוגה של העיר לאין שיעור, במהלך תקופת היותו ראש העיר. לכן אנחנו ממליצים בשם הוועד וכל עובדי העיריה להוקיר את פועלו של ראש העיר ולקרוא לאחד המבנים הציבוריים ע"ש ראש העיר".

בן-לולו הוסיף עוד: "מבדיקה ברשויות אחרות אכן כן מנציחים את פועלו של ראש העיר, לדוגמא באר- שבע, ראשון-לציון, אשדוד. למרות שבדרך כלל ההנצחה היא רק לאחר שהלך לעולמו. במקרה שלנו ראש העיר פעל ימים כלילות למען העיר. לכן אנו מבקשים להנציח את פועלו בעודו חי".

יצויין כי הוועדה, בראשות חבר המועצה יהודה דנינו, הייתה אמורה לדון ולהחליט גם בעניין הצעה להנציח את שמו של ראש העיר לשעבר, יהודה ברוס, באתר עירוני, בדומה – ואולם הדיון בעניין זה נדחה.

בשיחה שקיים 'יבנה נט' עם בן-לולו, ביקש להוסיף: "ועד העובדים גאה להמליץ על צבי גוב-ארי  שהאמפי יקרא על שמו. צבי גוב-ארי פעל במשך 20 שנה למען תושבי העיר ועובדיה. ועד העובדים רוצה להוקיר ולהעריך את פועלו. אני רוצה להודות לחברי ועדת השמות  בשם כל העובדים על שנענו לבקשתנו, ומקווים בעזרת ה' שבישיבת מועצת העיר תאושר בקשתנו. לגבי יהודה ברוס - בישיבת הוועדה הקרובה ידונו בענינו, וועד העובדים ימליץ לתת לו הוקרה על פועלו במשך שנים רבות".

מעיריית יבנה נמסר: "לישיבת ועדת השמות העירונית קדם דיון במועצת העיר מיום 28.2.19, במסגרתו התקבלה החלטה פה-אחד להוקיר את פועלם של ראשי העיר לדורותיה בדרך של קריאת שמות לאתרים ומקומות בעיר. תפקידה של הוועדה הינו לדון בהצעות ולהמליץ למועצת העירייה על אופן ההוקרה וההנצחה הראוי.  

בישיבת ועדת השמות העירונית האחרונה נדונו הצעות לקריאת שמות למבנים ולאתרים עירוניים. ההצעות הוגשו בהתאם לנהלים, כאשר חברי הוועדה קיבלו מבעוד מועד את כלל הנושאים לסדר היום, לרבות הבקשות וההמלצות. המלצות הוועדה יובאו לדיון ולאישור מליאת מועצת העירייה, כמקובל בחוק.

משיקולים הקשורים בתהליך הבקשה, ההצעה בעניינו של ראש העיר לשעבר, מר יהודה ברוס, תידון בישיבת הוועדה הקרובה".