.

בהוראת ראש העיר כל העובדים במחיצתו שוחררו לבידוד מיידי | חש ברע בסוף השבוע, ניגש להיבדק להימצאות הנגיף, והבוקר התבשר כי נמצא חיובי | העירייה ממתינה להנחיות משרד הבריאות