צבי גוב ארי על נוף היבנה

ראש העיר מסר כי הוא מודה מעומק הלב לתושבים הרבים על תמיכתם הגדולה אשר ריגשה אותו מאוד.

גוב-ארי אמר כי הוא חש בטוב ולאחר מספר ימי החלמה בביתו הוא מתכוון לשוב לעבודה סדירה.

ראש העיר הודה לצוות בית החולים 'קפלן' על הטיפול המסור.

"תודתי לתושבים הרבים שהביעו את דאגתם, דבר אשר חימם את ליבי. הערכתי לעובדי העירייה הממשיכים לעשות עבודתם נאמנה למען תושבי העיר".

צוות יבנה-נט מאחל לגוב ארי החלמה מהירה.