צילום: לשכת דובר עיריית יבנה


עבודות הגיזום יתבצעו בימים הבאים:


☑️ראשון- שני, 6-7 באוקטובר 2019.
☑️יום חמישי, 10 באוקטובר 2019


🕗שעות העבודה: 8:00 - 14:00 בכל רחבי העיר.


הסכך יעמוד לרשות הציבור.

מטעמי בטיחות הציבור מתבקש להימנע מהתקהלות בסמוך למוקדי ביצוע העבודות ולהישמע להנחיות הפיקוח העירוני. חל איסור מוחלט לבצע גיזום באופן עצמאי של עצים בשטחים הציבוריים - נגד הפוגעים בעצים יוגשו קנסות כבדים וכתבי-אישום.

חג שמח ומועדים לשמחה!