צילום: ארכיון 'יבנה נט'

                                                                                                  שיטת הסחבת הידועה עובדת גם בכיוון ההפוך, כאשר תחת לדחות ולגרור רגליים רשויות ציבוריות נוקטות לעיתים באחות השובבה של הסחבת: ה'קצרת' - התכוננת לדיון בנושא מסויים במועד מסויים – אז הנה הקדמנו לך את הדיון ואתה לא מוכן.

כך נוכחו לדעת אתמול (יום ה') חברי מינהלת רחוב האלון, אחריה אנו עוקבים זה השבוע השלישי, כאשר התבשרו כי תחת להיות מוכנים עם ההתנגדות שהם מבקשים להגיש להמשך פרויקט 'פינוי-בינוי' של היזם 'בהרי-פלוטקין' ברחוב האלון, בישיבת ועדת התכנון והבנייה ב-18 בחודש - עליהם להקדים ולהגיע להגשת ההתנגדות כבר ביום ראשון הקרוב, ה-11 בחודש.

הסבריהם כי המהלך - אותו הם מכנים: "מחטף" – אינו ראוי ובכל מקרה לא יוכלו לעמוד בלוח הזמנים האמור, משום שההתנגדות מבוססת על חוות-דעת מקצועיות של מומחים חיצוניים, בהם עורך-דין ושמאי – אשר להם לוח-זמנים עצמאי שלא יאפשר להם להיערך בשלושת הימים הקרובים, הכוללים את סוף השבוע – נפלו לעת-עתה על אוזניים ערלות.

אגף ההנדסה בעיריית יבנה השיב על פנייתם כי המועד האחרון להגשת ההתנגדות לפי הגדרות החוק – חלף, ועם זאת ניתנת למינהלת לפנים משורת הדין הזדמנות לקבל את הארכה המוצעת, כאמור, עד יום ראשון בשבוע הקרוב.

בהמשך ההתדיינות מול אגף ההנדסה, הודיעה אתמול אותו אגף הנדסה, כי על-פי החוק המועד האחרון להגשת ההתנגדות חל 60 ימים לאחר הפרסום האחרון שבוצע לקריאה הציבורית להגשת ההתנגדויות: "...הפרסום האחרון היה בילקוט הפרסומים מס' 8298 מיום 18.6, ומכאן שניתן להגיש התנגדויות עד ל-60 יום ממועד זה".

מבולבלים? גם אנחנו. וגם תושבי רחוב האלון. שהרי אם סופרים 60 יום מה-18.6 מגיעים בלוח השנה ל-18.8 – שהוא, כאמור, המועד שנקבע - ועכשיו שונה.

כמו-כן, מציינים חברי המינהלת, דיירי רחוב האלון קיבלו את המכתבים הרשמיים המתזכרים אותם לגבי המועד האחרון להגשת ההתנגדויות, רק בשבוע שעבר, עובדה שממילא הייתה מונעת מהם את היכולת להגיש התנגדויות פרטניות.

"אנחנו לא מבינים", אומר רוני אליאסי, חבר המינהלת, "קודם העירייה קובעת את המועד ל-18.8, אח"כ היא מקדימה את הדיון באופן חד-צדדי ולא תקין ל-11.8. ועכשיו היא עצמה שבה ואומרת כי המועד האחרון הוא ה-18.8. אז מתי נוכל להגיש את ההתנגדות? או שאולי העירייה מבקשת למנוע מאיתנו בדרך עקומה שכזו את הגשת ההתנגדות?".

ערן בנישו, אף הוא חבר המינהלת, מציין כי בסמכות ראש העיר כיו"ר הוועדה לתכנון ולבנייה, להאריך ב-30 ימים נוספים את מועד הגשת ההתנגדויות, כך שבמידה והעירייה איננה מעוניינת לקיים את הדיון שנועד ל-18 בחודש ומקדימה אותו ל-11 בו – הרי שעדיין יש בידי ראש העיר הסמכות לקבוע את המועד האחרון להגשת ההתנגדות ליום 18.9.

"לא יעלה על הדעת שמישהו חושב שניתן לעשות לנו תרגיל מהסוג הזה", אומר יאיר אטדג'י, חבר המינהלת - אשר כולה כמרקחה כעת, "זו בדיוק הסיבה להקמת המינהלת – בכדי שלא יוכלו לשחק עמנו בתעלולים פרוצדורליים כאלה ולמנוע מאיתנו את זכויותינו על-ידי בלבול וזריית חול בעינינו.

יש לנו הזכות החוקית להגיש התנגדות לתכניתו של היזם טרם שהעירייה מאשרת אותה. לא ימנעו מאיתנו זכות זו – ואם נצטרך לפנות לערכאות משפטיות – נעשה זאת באופן מיידי".

מעיריית יבנה נמסר בתגובה: "הכתבה מבוססת על נתונים לא עדכניים והתאריכים המופיעים בכתבה אינם נכונים. לפיכך אנו מציעים לקוראים להתייחס לתוכן הכתבה בהתאם. יובהר כי התייחסותה של העירייה והמענה לבקשת הדיירים יהיה מולם באופן ישיר וענייני".