אל משרדה של עוה"ד רעות שדה הגיעה אישה בשנות הארבעים לחייה והחלה לגולל את סיפורה בפניה:

הלקוחה, אם לשלושה קטינים אשר סבלה מהתעללות כלכלית קשה מנשוא במהלך חיי נישואיה החליטה להתגרש מבעלה לפני מספר שנים. לאור העובדה, כי לאורך כל חיי הנישואין הייתה כפופה לגחמותיו ולתכתיביו של הבעל, הסכימה הלקוחה לחתום על הסכם גירושין עמו בכדי לסיים את ההליכים ביניהם ויפה שעה אחת קודם.

לאחר מתן הגט, התחילו הצדדים להתנהל בהתאם להסכם הגירושין שנחתם, אולם הלקוחה נכחה לדעת במהרה אודות כשלים חמורים אשר נפלו בכריתת הסכם הגירושין, כך שרובם המכריע של הסעיפים בהסכם נוטים לטובת הבעל בצורה בוטה ולמעשה מותירים את האישה לשאת בעול כלכלת הקטינים כמעט בגפה.

אם לא די בכך, גם בנושאים בהם לא הייתה מחלוקת באשר למחויבותו הכלכליות  של הבעל כלפי הקטינים, נהג הבעל להערים על הלקוחה קשיים בלתי פוסקים. הבעל נמנע מכל שיתוף פעולה עם הלקוחה, התעלם מפניותיה הרבות והתנער מן המחויבויות שנטל במסגרת הסכם הגירושין. כך למשל הבעל סירב לתת את הסכמתו לטיפולים רגשיים עבור אחד הקטינים, נמנע מלרכוש עבור הקטינים ביגוד, הנעלה וכיוצ"ב שעה שאלה שוהים במחיצתו, התעלם מפניותיה של הלקוחה להוציא לקטינים דרכונים ואף הגדיל לעשות ומנע מהלקוחה כל קשר עם הקטינים בזמן ששהו בביתו.

הלקוחה אשר דאגה לכל צורכי הקטינים בגפה, נותרה במצב כלכלי קשה עת היה עליה לשאת באין ספור הוצאות חודשיות לרבות שכר דירה, כלכלת הבית, מזון, חוגים, הוצאות החינוך, צהרונים, הוצאות רפואיות, ביגוד, הנעלה וכיוצא בזה כשאבי הקטינים מתנער מכל אחריות, על אף ההסכם המחייב ביניהם.

הלקוחה פנתה לבעל אינספור פעמים בבקשה שימלא את חלקו בהתאם להסכם הגירושין ויישא באחריות ההורית המוטלת על כתפיו, אך תחינותיה נפלו על אוזניים ערלות. 

בשלב זה הגיעה הלקוחה למשרדה של עוה"ד רעות שדה אשר האזינה לסיפורה בקשב רב, עיינה בשלל המסמכים, נטלה ייצוג בתיק וניגשה לעבודה ולמלאכה.

עוה"ד רעות שדה הגישה כתב תביעה מפורט מגובה בשלל אסמכתאות לבית הדין הרבני במסגרתו עתרה לאכיפת הסכם הגירושין בין הצדדים ולהטלת חבויות נוספות על הבעל לרבות: תשלום צהרונים והוצאות הקטינים כאשר אלו שוהים במחציתו, מהן התנער כליל לאור העובדה כי לא נכתבו מפורשות בהסכם הגירושין. עוה"ד שדה פעלה נמרצות להוכיח לבית הדין הנכבד כי טענותיו של הבעל אודות התנהלות מיטבית, אחראית ומסורה מצדו נטענות מן הפה ולחוץ. עוה"ד רעות שדה הדגישה בפני בית הדין הנכבד כי הלקוחה נותרה ללא אפשרות כלכלית להמשיך ולשאת בנטל גידול הקטינים בגפה וכי על הבעל לקיים את התחייבותו כלפיהם ולדאוג לצורכיהם.

בסיומו של דיון בודד בלבד בית הדין הנכבד הוציא תחת ידו פסק דין נהיר במסגרתו קיבל את כל טענות הלקוחה והבעל נדרש לשוב למוטב לאלתר. בית הדין חייב את הבעל להתחיל לשאת בחלקו בהסכם הגירושין באופן מידי ולסייע בידה של האישה בנטל גידול הקטינים. יתרה מכך, בית הדין הנכבד התרשם כי כלל טענותיו של הבעל אודות התנהלותו המיטבית נטענות לשווא ועל כן, חייב את הבעל בתשלום הוצאות חריגות לרבות צהרונים אשר לא נקבעו מפורשות בהסכם הגירושין!

עוה"ד רעות שדה: "שמחתי לעמוד לשירותה של הלקוחה ולסייע לה באכיפת הסכם הגירושין. יתרה מכך, זכתה הלקוחה לעמוד על זכויותיה בדמות השתתפותו של הבעל בהוצאות חריגות כפי שנדרש על ידי, על אף שהדברים לא נכתבו מפורשות בהסכם הגירושין וחרף התנגדותו הנחרצת של הבעל. הלקוחה זכתה לפתוח דף חדש בחייה ובחיי ילדיה שעה שהבעל חויב להשתתף באופן משמעותי בנטל גידול הקטינים. חשוב לזכור שהסכמים יש לקיים קל וחומר כאשר מדובר בהסכם גירושין ובו מעורבים קטינים. באם הנך מצוי בסיטואציה דומה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בכדי שזה יוכל לייעץ לך וללוות אותך לאורך ההליך".