יום הכריך הבריא

 במסגרת יחידת הוראה בנושא האוכל ובעקבות טקסט הנלמד בכיתה בנושא מקורו של הכריך הראשון, תלמידי כיתות ה' בהנחיית המורה לילך סלע חגגו את Sandwich Day"". כל תלמיד התבקש להביא כריך ולצרף שלט שבו כתוב באנגלית מה הם המרכיבים מהם הכין את הכריך. התלמידים הציגו את הכריכים המיוחדים שהביאו בפני חבריהם לכיתה. היה מגוון של סנדוויצ'ים בריאים ומיוחדים שכללו ירקות, גבינות, חביתות ועוד. הלמידה החווייתית אפשרה לתלמידים לבטא עצמם בע"פ ובכתב בשפה האנגלית. כך תרגלו את מיומנויות השפה בהנאה ובכיף, אכלו בריא ולמדו האחד מהשני.