צילום: 'ידידים'

ארצי - כונן סניף יבנה - שעבר במקום במקרה, שלף בזריזות את ערכת הפתיחה של 'ידידים' שברשותו, ובאמצעותה חילץ את הילדה ללא גרימת כל נזק לרכב. לילדה שלום. אסף מספר: "כאשר סיימתי לפזר את הילדים שלי במוסדות הלימודים ובגנים הבחנתי בחניית הגן באימא נסערת. לשאלתי, היא הצביעה על רכבה בו ננעלה ילדתה בטעות בעקבות הנעילה האוטומטית. רצתי מהר לרכב שלי, הוצאתי את ערכת הפתיחה וחילצתי את הילדה. כיף להתחיל ככה את הבוקר".

בארגון 'ידידים' שבים ומבקשים מההורים להגביר עירנות ולהקפיד שלא להשאיר ילדים ברכב סגור אף לא לרגע קצר. https://yedidim-il.org