השותלים

בט"ו בשבט ביום החג, ילדי גן גומא וילדי גן גלית בליווי הצוותים החינוכיים היו שותפים להקמת בוסתן בשטחים הצמודים לגנים בשיתוף מחלקת הגינון והנוף של העירייה בניהולו של אפי נסימי. את הילדים ליווה ישראל בן-אבו ממחלקת הגינון אשר הדריך את הילדים הצעירים בפעולות השתילה והסביר על התפתחות הצמח וחשיבותם לסביבה. 

מעיריית יבנה נמסר כי שיתוף הילדים בהקמת הבוסתן היא פעילות לימודית, מיטבית, משמעותית וערכית המחברת את הילדים עם הנוף והסביבה בה הם חיים. הילדים הבטיחו כי ימשיכו לטפח ולעקוב אחר צמיחת העצים והפרחים ולטפח את הגינות בסביבת הגן.