צילום: ארכיון 'יבנה נט'

 

                                                                                                                    עיריית יבנה הינה אחת העיריות הבודדות במדינת ישראל הפועלת ללא מבקר פנימי, במשך למעלה מארבעה חודשים. איתורו של מבקר מתאים במקום המבקר שפרש ב-31 בחודש מארס, שלום דמארי, היה אמור להימשך - לדעת גורמים במרכז השלטון המקומי ובאיגוד מבקרי הרשויות המקומיות - לא יותר מחודש ימים, לכל היותר חודשיים. זאת, כולל תהליך חפיפה מסודר שהיה אמור להתקיים לולא נאלץ דמארי לעזוב את תפקידו באופן מיידי, לאחר שהתגלה כי הוא מצוי בניגוד עניינים לכאורה – כפי שגוב-ארי טען.

יצויין כי ניגוד עניינים זה התקיים בשלווה משך שנים רבות קודם לכן – מבלי שמישהו בעירייה יטרח להציף עניין זה על פני השטח ולבצע את מהלך סיום התפקיד ומציאת מחליף הרבה קודם לכן. דמארי נכנס למצב של ניגוד העניינים, מאחר וקרוב משפחתו מכהן כחבר מועצת העיר, הלא הוא אלי מזוז.

לאחר מהלכים שונים, בחרה העירייה, בהליך פנימי ומבלי לפרסם מכרז חיצוני בנושא, במועמדת מועדפת לתפקיד, ואולם משרד הפנים - אשר אישורו למינוי נדרש - ערער על הבחירה במועמדת זו, בטענה כי נסיונה אינו מספיק, וכן משום שגם כאן נצפה מצב אפשרי של ניגוד עניינים בהמשך כהונתה, באם תמונה – מאחר והיא ממונה על הכנסות העירייה ועל גביית הארנונה. זאת, לצד העובדה שנהגה זה שנים רבות לסייע למבקר העירייה בעבודתו, ועל אף בקיאותה בענייני הניהול השוטף של העירייה וזרועותיה.

חבר מועצת העיר, רועי גבאי, ראש סיעת 'יבנה במרכז', נדרש שוב ושוב לסוגיית מינוי המבקר ולחומרת התנהלותה של העירייה ללא גוף מבקר, ומכנה את המצב הנוכחי "כשל". "עירייה לא יכולה להתנהל ללא מבקר על מגוון פעולותיה בתחומים השונים, רובם ככולם אקוטיים לרווחת כל תושב ותושב", הוא אומר, ומוסיף כי גוף המבקר אמור להכיל בקרבו גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור, ובעניין זה מציין כי בשנת 2018 הוגשו כ-170 תלונות, אשר כ-130 מהן נמצאו מוצדקות.

כיום משמש מנכ"ל העירייה, דוד שטרית, כממלא-מקום מבקר העירייה לעניין תלונות הציבור – מצב אשר ברי לכל כי אינו הגיוני, אינו בריא, ובוודאי שאינו עומד בכללי מינהל תקין – מכיוון שניגוד העניינים במצב שכזה מובן מאליו: מנכ"ל העירייה, האמון על פעולותיה, הוא האדם המקבל את תלונות הציבור בגין פעולות אלו, וגם מי שאמור למתוח ביקורת על פעולותיה – שהן למעשה פעולותיו שלו עצמו.

מאמציו של גבאי להביא את נושא מינויו הנדרש בדחיפות של מבקר ומילוי תפקיד מפתח זה באדם המתאים נופלים, עד כה, על אוזניים ערלות, ולפי שעה הניב שתי תוצאות בלבד: מכרז שלא זז על התפקיד – והתקפות חריפות עליו מצידו של ראש העיר, צבי גוב-ארי, הגוער בו בכל עת שהוא מהין להעלות את הנושא על סדר היום של דיוני המועצה.

"לא נבחרתי בכדי לקבל מחמאות בישיבות המועצה", מבהיר גבאי, "אלא על-מנת לייצג את האינטרס הציבורי של תושבי יבנה. יש בכוונתי להמשיך ולפעול עד שימונה מבקר כחוק, ולא ארפה ממהלך כל-כך משמעותי ובעל חשיבות וערך - אשר ללא התערבות ומחאה ונקיטה בצעדים, יכול בקלות להיגרר עוד על פני חודשים רבים נוספים, דבר שאיננו לטובת ניהול תקין ואינו מקדם הליכי ביקורת חיוניים לייעול ולשיפור שירותי העירייה למען התושבים. אני עדיין תקווה שייבחר האדם הכי ראוי ואיכותי למען העיר".

מעיריית יבנה נמסר בתגובה:

"עיריית יבנה פרסמה מכרז פנימי לאחר שמבקר העירייה הודיע על כוונתו לסיים תפקידו. המועמדת אשר נמצאה ראויה לתפקיד נבחרה ע"י הוועדה לבחירת מועמדים, אולם בסופו של תהליך לא אושרה ע"י משרד הפנים בשל הסתייגות נציג המשרד, ומשכך פרסמה העירייה מכרז פומבי.

בימים אלה נערכת העירייה לביצוע תהליך הבחירה מבין למעלה מ-70 מועמדים אשר הגישו מועמדותם. בתום התהליך ייבחר מבקר/ת חדש/ה, כן תבוצע חפיפה מסודרת עם המבקר הקודם, ככל שיהיה צורך בכך.

יודגש כי מבקר העירייה, מר שלום דמארי, סיים תפקידו בהגיעו לגיל פרישה ולאחר שכהונתו הוארכה ואושרה כדין, זאת לבקשתו ולא כפי שנטען בכתבה.

אנו סבורים כי בשלב הביניים, עד איוש המשרה, אין פסול בטיפולו הישיר של מנכ"ל העירייה, מר דוד שטרית בתלונות הציבור. גם בעבר וכחלק מהליך הטיפול בפניות, אלו היו מועברות למנכ"ל ולסגל המקצועי לצורך התייחסות ומענה מתאים.   

חרף הניסיון של גורמים שונים להציג תמונה חלקית ומעוותת של הדברים תוך פגיעה בשמם הטוב של עובדיה, תמשיך העירייה לפעול עפ"י החוק ובמינהל תקין."