בשנת 2018 נרשמו 6,185 דו"חות, קרי 515 דו"חות לחודש בממוצע וכ-17 דו"חות ליום בממוצע. העירייה נוהגת בשיקול דעת, מידתיות ומעל הכול אחריות להבטחת הסדר הציבורי בהתאם לחוק. נמשיך לפעול במסירות ולהבטיח לתושבי העיר מרחב ציבורי חופשי ומסודר.

.

מקור: מחלקת החנייה, עדכון: מחצית חודש דצמבר