צילום באדיבות עיריית יבנה

ראש העיר, צבי גוב-ארי אישר תוספת תקציבית להצטיידות והעשרה ל-108 גנים עירוניים הפועלים בעיר - גנים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים וחינוך מיוחד. התקציב יאפשר למנהלות הגנים להעשיר את מוקדי הלמידה בגן ובחצר בהתאמה לצרכי התלמידים בתחומים השונים: רגשי, חברתי, מוטורי ושכלי  ולהעשרת הסביבה החינוכית בגן והתאמתה למשחק, פעילות ומנוחה בעת הצורך.

 

מדובר בתוספת בסך של כ-30% לתקציב בשנה שעברה אשר יעמוד על סך של 4,500 ₪ לכל גן. בסך הכל מדובר בתקציב שנתי בסך של כ-500 אלף ₪ לשנת הלימודים הנוכחית. כזכור, לפני מספר חודשים, הודיע ראש העיר לחבר המועצה אלי מזוז, כי ייבחן הרחבת סל התקציב לגני הילדים וכי הדבר יקבל ביטויו בתקציב העירייה לשנת 2019. כעת, כאמור, הדבר יוצא אל הפועל והתקציב שיעמוד לרשותן של מנהלות הגנים גדל באופן משמעותי.

 

ראש העיר, צבי גוב-ארי: "סביבת גן מעשירה מספקת הזדמנויות לרכישת ידע ולמידה, לפיתוח התקשורת והשפה ולקידום תהליכים חברתיים. בהתאם למדיניות שקבענו נמשיך להשקיע ולקדם את מערכת החינוך היישובית על כלל רבדיה".