העצרת העירונית לשואה ולגבורה

בשעה זו מתקיימת בהיכל התרבות העצרת העירונית לשואה ולגבורה. השנה, יום הזכרון לשואה ולגבורה עומד בסימן "המלחמה שבתוך המלחמה, המאבק להישרדות היהודים בשואה".