עיריית יבנה

ראש העיר, צבי גוב-ארי שוחח השבוע עם מנהלי התיכונים והביע את הערכתו לצוותי ההוראה, למחנכים ולתלמידים: "הקפדה על טוהר הבחינות יוצרת אמון במערכת החינוך ומחזקת את תוקפה ומעמדה של תעודת הבגרות. זהו חיזוק התרבות הערכית של אחריות, הוגנות ויושרה. אני שמח שהתוצאות מלמדות על המחייבות והאחריות של הנבחנים ושל צוותי החינוך לקיומו של הליך בחינות תקין, דבר זה מעיד על איכות מוסרית ראויה. אנו גאים בתלמידנו ובצוות החינוכי הנושאים על נס ערכים אלה".

כזכור, במשרד החינוך הוחלט לסווג את בתי הספר בארץ בהתאם למידה בה הצוות החינוכי בו מצליח לחנך את תלמידיו לערכים של יושרה והגינות בבחינות.
בכל בתי הספר העל יסודיים- קרית החינוך ``גינסבורג``, בתיכון התורני-מדעי "נריה", בביה"ס בנות לאה ובאולפנה לבנות השמירה על טוהר הבחינות הינה משביעת רצון ותקינה בדירוג מסלול "ירוק". על מנת להיכלל בקטגוריה זו שיעור המחברות הפסולות צריך להיות קטן מ-1%.

בעיריית יבנה ובמשרד החינוך רואים חשיבות רבה בקיום תרבות השומרת על טוהר הבחינות. מדד טוהר הבחינות מודד בראש וראשונה את התנהגות התלמידים, אך מעיד לא פחות מכך על מידת הצלחתו של בי״ס לחנכם להגינות, לאמינות וליושר.
במסגרת ההגדרה בסטטוס "ירוק" יוכלו בתי הספר להמשיך ולקיים את הבחינות כפי שנהגו עד כה, כלומר בבית הספר יוצב נאמן חיצוני אחד, אשר יקבל את שקי הבחינות לצד הנאמן הבית ספרי, יוודא כי השקים נפתחים במועד הנקוב, וכי המחברות החוזרות מכיתות הבחינה נשמרות עד להעברתן לתחנת הקליטה.

דובר העירייה אריאל הלר מסר כי "במערכת החינוך העירונית ימשיכו לפעול בנחרצות לשמירה על טוהר הבחינות ולהנחלת ערכים של הגינות ויושר בקרב התלמידים לקראת צאתם לחיים בוגרים ועצמאיים. לצד הלמידה הפדגוגית והענקת הידע מנחילים בתי הספר ערכים של יושרה, מהימנות ודרך ארץ".