רחוב האלון - שוב על סדר היום ביבנה

זאת, לאחר שוועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז דחתה את בקשות נציגי מינהלת תושבי רחוב האלון, באשר לשינויים שביקשו להכניס בתכניות הבנייה, בהיבטים שונים של הקמת המתחם הצפוני והדרומי בפרויקט.

היזם שזכה בהקמת המיזם, חברת 'בהרי-פלוטקין יבנה', הודיע עם קבלת החלטת הוועדה כי הפרויקט שב ויוצא לדרך, ובניית המגדלים הראשונים תחל בקרוב.

בעיקרי ההחלטה מתחה ועדת הערר ביקורת על נציגי המינהלת כמו גם על נציגי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בעיריית יבנה, על  כך שלא היטיבו להבין את התכניות שהוצגו ואת תהליכי ההתנגדות לאשורם.

נקבע בהסכמת הוועדה המקומית והיזם כי יבוטלו בתכנית ההוראות הנוגעות לתוספת קומת ביניים במבנים. עוד קבעה הוועדה כי אין לקבל את טענת המינהלת שיש להפקיד את התכנית מחדש, וכי אין מקום בשלב זה לעסוק בטענות נוספות וחדשות שביקשו להעלות נציגי המינהלת בעניין שטחי הציבור, וכי היה באפשרותם להעיר את טענותיהם בנושא זה מבעוד מועד.

מנציגות מינהלת תושבי רחוב האלון נמסר כי ההחלטה תילמד ותגובתם תינתן בשבוע הבא.

יצויין כי הוועדה לא קיבלה החלטה בנושא אחד שנדון בבקשות: המחסנים המיועדים להיבנות בבנייני הפרויקט, וקבעה כי עניין זה יוגש להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.