.

הורים רבים לא הורשו להירשם בחופשת חנוכה לצהרונים בטענה שילדיהם לא רשומים לצהרונים מדי יום. "הורים פנו אלי ואמרו, בצדק, שהעובדה שיש לילדיהם סידור מדי יום בשעות הצהריים לא מעידה דבר על מהלך חופשות החנוכה ופסח", אמר רועי גבאי חבר מועצת העיר והמשיך: "משרד החינוך מסבסד את פעילות הצהרונים ואף מגדיר שתי תכניות שונות לעניין הצהרונים. האחת 'ניצנים' המיועדת לשנת הלימודים והשנייה 'ניצנים בחופשות' המיועדת למהלך חופשות בתי הספר והגנים. לאחר פנייתי למשרד החינוך, נאמר לי מפורשות שאין קשר או התניות בין התכניות וילד שאיננו רשום לצהרון במהלך השנה זכאי להשתתף בצהרונים בחופשות ואף לקבל סבסוד בהתאם להנחיות".

גבאי הגיש הצעה לסדר במועצת העיר על פי הורים יוכלו לרשות את ילדיהם לצהרונים בחופשות גם אם אינם משתתפים בצהרונים במהלך השנה וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. אהוד ויצמן, מ"מ ראש העיר טען כי לא היו הורים שלא הורשו להירשם וכי הדבר לא מוכר לעיריית יבנה וזאת על אף הצגת רישמה של למעלה מ50 הורים שפנו לגבאי כי לא נרשמו לצהרון בחנוכה היות ואינם רשומים לצהרונים במהלך שנת הלימודים. חברי מועצת העיר אמרו כי בפסח תתאפשר הרשמה לכלל הילדים גם אם לא רשומים לצהרון במהלך השנה. "העובדה שהדבר לא מוכר לממלא מקום ראש העיר היא תמוהה. עשרות פניות של הורים ברצון לשלב את ילדיהם בחופשת החנוכה לצהרון פשוט נעלמה מעיני העירייה? אני בטוח שראש העיר מכיר את הנושא היטב ואני שמח שהייתה הסכמה מלאה שכולם יורשו להירשם בחופשת הפסח. גם טענה נוספת שעלתה- שאולי לא היה מקום בצהרונים הקיימים איננה רלוונטית כי לא נתנו להורים אפילו אפשרות להירשם על מנת לבחון על כמה הורים מדובר. רק אלי הגיעו למעלה מ50 פניות ובטוחני כי ישנם הורים בסיטואציה זהה".