להלן תמונות שהתקבלו ממצלמות האבטחה בזירת האירוע :

.

.

זירת האירוע