.

עובדים, ככל הנראה ממוצא אריתראי, מתקבצים בכל בוקר ברחוב האגוז ומחכים לאיסוף של קבלני עבודה.
אזרח שעבר במקום הבחין בקבוצה שהחלו צועקים ורבים ביניהם, כאשר אחד מהם הוכה בצורה קשה ונזקק לטיפול רפואי.
למקום הגיעה ניידת מדא וניידת משטרה, הפרמדריק טיפל בפצוע שניפגע בידו והשוטרים שהיו במקום החלו בבדיקת האירוע.