צילום: Pixabay

עיריית יבנה מפרסמת הבוקר את המועדים והמידע על רישום לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תש"פ:

 

זכאים להירשם:


גן חובה – שנתון 5
ילדים שנולדו בין התאריכים כ"ט בטבת התשע"ד – 1 בינואר 2014 עד ט` בטבת התשע"ה – 31 בדצמבר 2014

גן טרום חובה – שנתון 4
ילדים שנולדו בין התאריכים י` בטבת התשע"ה – 1 בינואר 2015 עד י"ט בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2015

גן טרום טרום חובה – שנתון 3
ילדים שנולדו בין התאריכים כ` בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016 עד ב` בטבת התשע"ז – 31 בדצמבר 2016

מועדי רישום:
החל מיום שני, א` בשבט תשע"ט, 07/01/2019 ועד יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט, 27/01/2019. 

רישום באינטרנט:
תושבים המתגוררים ביבנה וכתובתם בתעודת זהות מעודכנת יבצעו את הרישום דרך אתר האינטרנט העירוני. 

תושבים ללא גישה לאינטרנט

מוזמנים להירשם בעמדת תמיכה במשרדי אגף החינוך (רחוב הנשר 11)

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 12:30 – 08:30
ובימי שני אחה"צ בין השעות 18:30 – 16:00.

 

תהליך הרישום:

להורים ניתנת האפשרות לבחירת זרם חינוכי:  ממלכתי, ממלכתי דתי, נועם וחב"ד.

הנרשמים לגני נועם – השיבוץ מותנה בהעברת אישור מנהל בית ספר נועם למחלקת גני ילדים בתקופת הרישום.

הנרשמים לגני ילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי – הרישום יבוצע בבתי הספר בתקופת הרישום.

רישום במחלקת גני ילדים באגף החינוך (רחוב הנשר 11) במקרים הבאים בלבד:

* שינוי כתובת מגורים.
* תושבים חדשים בעיר.

מועדי הרישום: 27/01/2019 – 14/01/2019, בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 8:30 - 12:30 ובימי שני בין השעות: 16:00- 18:00. 

הנכם מתבקשים להצטייד במסמכים הבאים:
1. צילום תעודת זהות עדכנית של שני ההורים, כולל הספח עם פרטי הילד (לא תתקבל תעודה מזהה אחרת). 
2. פרטי כרטיס אשראי בתוקף.
3. כתב הסכמה חתום (מצורף לערכת רישום).

במקרים הבאים יש להצטייד גם במסמכים נוספים:

תושבים הגרים בשכירות:
• צילום חוזה דירה בתוקף /שובר מיסים. 

תושבים העתידים להתגורר בעיר
• יש להציג מספר משלם במרכז התשלומים העירוני (רחוב התנאים 1, טלפון 08-9433360): 
יש להגיע לרישום באגף החינוך רק לאחר קבלת מספר משלם. 
• ביטול רישום מהרשות הקודמת לשנה"ל תש"פ.
• צילום חוזה דירה הכולל תאריך כניסה.

לתשומת לבכם – באגף החינוך עומדת מכונת צילום לרשותכם (עלות צילום 0.50 ₪ )

מספר משלם במרכז תשלומים: לצורך קבלת מספר משלם יש לגשת למרכז התשלומים, רחוב התנאים 1 יבנה
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:00 - 12:00 ובימים שני ורביעי בין השעות 16:00- 18:00. 

הורים עצמאיים /פרודים/גרושים
יש למלא את כתב הצהרה והתחייבויות המופיע במידעון הרישום ובאתר הרישום ולהעבירו במהלך תקופת הרישום למחלקת גני ילדים,
בפקס: 08-9425559 או בדוא"ל: [email protected].
ללא העברת מסמך זה תהליך הרישום לא יושלם