צילום: יבנה נט

 בשל העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה בצירים המובילים לצומת זו. תנועת כלי הרכב תופנה לדרכים חלופיות בהתאם לשילוט המוצב במקום. מעקפי תנועה יתאפשרו דרך רחובות: עולי הגרדום, אבוחצירא והדרור.  יש להישמע להוראות המשטרה והפיקוח העירוני.