.

מעורבות של שתי משאיות ורכב מסחרי, ככל הידוע שלושה נפגעים [] מחלף אשדוד לצפון נחסם לתנועה