צילום: יבנה נט

להלן תגובת חברת רמי שבירו, הנדסה בניה והשקעות בע"מ:

 

הכתבה שפורסמה ביום 09.11.2018 (בדגש על כותרתה) אינה מציגה את העובדות במלואן ויש להצטער, כי לא בוצעה בדיקה נאותה טרם פרסום הכתבה, למצער לא התבקשה תגובת החברה.

 

בניגוד לאמור בכתבה, חברת רמי שבירו נאותה להסכים לבקשת כבוד ראש העיר להפחית את מחירי דירות הגן לטובת הזוכים והיא מעולם לא נסוגה מהסכמה זו. אולם, מאחר והטבה זו סוטה מהוראות המכרז של פרויקט "מחיר למשתכן" - מטבע הדברים היתה כפוף מתן ההטבה לאישור משרד הבינוי והשיכון. לאחר שמשרד הבינוי והשיכון בחן את הסוגיה (בהיוועצות עם משרד המשפטים), החליט שלא לאשרה, בין היתר, מהטעם שלא ניתן לסטות מהוראות המכרז.

 

חברת רמי שבירו גאה לקחת חלק בפיתוחה של העיר יבנה ותמשיך לפעול לטובת ציבור הזוכים וכלל רוכשי הדירות".