הכוחות הגיעו, השתלטו במהרה על השריפה ופינו את השטח. לא היו נפגעים.

דוברות כבוי אש