מוסאי. שבחים גדולים

לפני כחודש ערך משרד הדתות ביקורת במועצה הדתית ביבנה, הנציגים בדקו לעומק את ההתנהלות הכלכלית וערכו סיורים במשרדי המועצה, במקוואות ובבית העלמין.

בימים שלאחר מכן חיכה יו"ר המועצה הדתית בעיר, יצחק מוסאי, לדו"ח סיכום הביקור. הדו"ח הזה התקבל השבוע והפתיע אפילו את מוסאי עצמו. "בהמשך להתנהלות הכספית השוטפת ואם לא יחול שינוי קיצוני המועצה צפויה לסיים גם את שנת 2018 בעודף שוטף, לאור ההתנהלות, ראש המועצה ביקש להגדיל תקנים ולשפר תנאים לחלק מהעובדים שנחוץ לו לפעילות השוטפת" נכתב בדו"ח עוד נכתב כי: "למועצה הדתית קיימת יתרת מזומנים בבנק בסך של למעלה ממיליון ₪ מעבר להתחייבויות השוטפות ומעבר לקרן בית העלמין, המועצה תייעד את הסכומים העודפים לשיפור השירות לתושבים". באשר למקוואות נמצא כי הם מתוחזקים היטב ובהקפדה, המשרדים עברו שיפוץ וכעת הם נגישים ומסיבירי פנים ובית העלמין מתוחזק באופן ראוי ומכבד את הצרכים השונים. בנוסף נכתב כי המועצה הדתית עורכת פעילויות רבות ומגוונות בנושא התרבות התורנית.

כזכור, עוד לפני הביקורת המדוברת הנחה גם ראש העיר צבי גוב-איר את מבקר העירייה, שלום דמארי, לבצע ביקורת מקיפה על פעילות המועצה הדתית והתנהלותה. הביקורת מצאה כי בשנים האחרונות חלו תמורות בכל הקשור לשיפור שירותי הדת לתושבי העיר בנושאי רישום נישואין, כשרות, מקוואות, בית העלמין ועוד וכי המועצה הדתית ביבנה מנוהלת במקצועיות וביעילות.
כמו כן המאזן התקציבי של המועצה הדתית שופר באופן משמעותי, ממצב של גירעון בשנים עברו למצב של איזון ואף ליתרה משמעותית בשנת 2017. המבקר ציין את פועלם של מוסאי וחברי ההנהלה, הרב הראשי הרב דוד אבוחצירא וכלל עובדי המועצה, אשר פועלים לקידום ושיפור שירותי הדת בעיר. עוד מצאה הביקורת כי ננקטו פעולות ליישום המלצות קודמות, שופרו נהלים ובוצעו תמורות בנושאים שנבדקו תוך התייעלות וחסכון. בין היתר המליצה הביקורת למנות מבקר פנים למועצה הדתית ולשקול בתיאום הייעוץ המשפטי החלפת חברי מועצה דתית אשר אינם מופיעים לישיבות מליאת המועצה.

 

על פי הנתונים שהוצגו בדו"ח הביקורת של משרד הדתות, באשר לפעילות המועצה הדתית בעיר, נכתב כי היא מתחזקת 3 מקוואות נשים ומקווה גברים אחד, בית עלמין, כ-122 עסקים מקבלים ממנה תעודת כשרות והיא מנפיקה למעלה מ-200 תעודות נישואין בשנה.

"לא הייתה לי ביקורת כזאת כבר למעלה מארבע שנים", אומר מוסאי "זאת נחשבת לביקורת מאוד קשה וקפדנית, שקשה לעבור אותה בשלום. למרות שאני עובד קשה ואני יודע שאני עושה את העבודה טוב, עובד ישר, הגון ונכון הבעתי חשש מסוים מהביקורת, כי כמו שאומרים 'אם מחפשים, אז מוצאים'. כשראיתי את הדו"ח לא האמנתי שעברנו את הביקורת הזאת בהצטיינות יתרה, ברוך השם. גם קיבלתי שיחת טלפון מנציג משרד הדתות, שאחראי על ניהול המועצות הדתיות, הוא אמר שקיבל לידיו את הדו"ח והתקשר להגיד מילה טובה על ההתנהלות שלנו. גם תוך כדי הביקור הרגשתי שהם מתרשמים מאוד לטובה מתחזוקת המקוואות ובית העלמין, מישהו אמר לי בצחוק שבית העלמין כל כך מטופח שאפשר לעשות בו צילומים לחתן וכלה".

מעבר לאסתטיקה ולקוסמטיקה החלק המשמעותי ביותר בדו"ח הביקורת התייחס לניהול התקציבי של המועצה. "קיבלתי את המועצה לפני 7 שנים במצב גרוע מבחינה כלכלית, עם גרעון גדול ועובדים שלא קיבלו משכורות" אומר מוסאי "מאז ועד היום מוצמד אלינו חשב מלווה, שאמור לעזוב בסוף החודש. ברוך השם התאזנו, יצאנו מזה ואנחנו אפילו ביתרה וקיבלנו אישור להשתמש בכסף הזה לטובת התושבים. האמת, שרצו להעביר מכאן את החשב המלווה כבר לפני שלוש שנים, אבל אני העדפתי שיישאר, שיסייע לעשות סדר וזה תמיד טוב שיש עוד עין שבוחנת, אני לא חושש מזה כי אני עובד ישר. עבדנו מאוד קשה כדי להביא את המועצה הדתית בעיר למקום הזה ואני שמח שרואים תוצאות בשטח, אני חושב שגם התושבים מרגישים את זה".