דרכיהם נפרדות. גוב ארי וגבאי

מההודעה של גבאי שפורסמה הבוקר, לא ברור עדיין אם יתמודד גם לראשות העיר או בכלל יחבור לרשימה אחרת. הרי לשון ההודעה במלואה: 

לראש העיר, צבי גוב ארי, תודה על הדרך והעשייה רבת השנים, הגיע הזמן שיבנה תמשיך הלאה ומכאן גם אני החלטתי להמשיך בדרך שאני מאמין בה.

דרך שרואה את הציבור כשותף. דרך שרואה את החינוך והתרבות כאחד מעמודי התווך של העיר. דרך שרואה בחשיבותה של חיזוק הקהילתיות שכל כך ייחודית ליבנה.

אחרי שנים רבות של פעילות ציבורית, ושותפות לקידום והצמחת העיר אני נושא את ניסיונם של הוותיקים, אך עם רוח רעננה ומלאת מוטיבציה, ובכך יש בידיי להביא את העיר שלנו לשיאים חדשים.

אנו יוצאים כעת לדרך שתממש את הפוטנציאל העצום של העיר יבנה. דרך שתשים את יבנה על המפה, בכל התחומים. דרך חדשה זהו צו השעה.

אחרי חמש שנים בהן כיהנתי כחבר מועצת עיר בסיעתו של ראש העיר, והייתי שותף מלא לקבלת ההחלטות בעיר הגיע הזמן לקחת אחריות, ליזום, לחדש ולייעל את המערכת. אני מאמין ודוגל בשקיפות ועל כן רוצה לעדכן שלאחר מספר שיחות ביני לבין ראש העיר ולאור הבחירות המקומיות המתוכננות לאוקטובר הקרוב - החלטנו, באופן משותף ומכבד - להמשיך בעשייה הציבורית, כל אחד בדרכו שלו.