רחובות ביבנה

מועצת העיר אישרה את בקשתו של ראש העיר צבי גוב-ארי לאשר את המלצת ועדת השמות העירונית לקריאת שמות חדשים לשני רחובות חדשים ביבנה.

קטע הרחוב בשכונת נאות-שמיר הממשיך את שדרות ז'בוטינסקי ייקרא "רחוב הרצל" ע"ש חוזה המדינה, בנימין זאב-הרצל.

בשכונת נאות-שמיר החדשה הנמצאת בשלבי הקמה קבעה המועצה שם לרחוב נוסף ע"ש הזמרת והיוצרת אהובה עוזרי ז"ל.