צילום באדיבות עיריית יבנה

בפגישה סיכם ראש העיר על הכנת תוכנית לשדרוג התחבורה הציבורית בעיר ומינוי צוות אשר יגיש תכנית אסטרטגית שמטרתה להגדיל את תדירות הנסיעות וזמינות התחבורה הציבורית, הגדלת מספר הקווים, שימוש בכרטיסי נסיעה משולבים בקווים פנים-עירוניים ובינ-עירוני והסינכרון עם הרכבות בעיר. תוכניתו של ראש העיר תובא לאישור שר התחבורה על-פי סיכום איתו בביקורו האחרון בחודש מאי בעיר ותהווה פיילוט ארצי שיופעל לראשונה ביבנה כבסיס להטמעתה ברמה הארצית.

"אני שמח לבשר כי השר אימץ את הצעתי לביצוע פיילוט חדשני ביבנה אשר יסייע בהפחתת השימוש בתחבורה פרטית ומעבר לתחבורה ציבורית בכלי-רכב קטנים", אמר גוב-ארי.  כזכור, במהלך ביקורו האחרון של שר התחבורה בעיר העלה גוב-ארי את יוזמתו הייחודית הכוללת הנפקת כרטיס נסיעה שנתי לשימוש חופשי ברכבת ובכלל הקווים העירוניים והבינעירוניים. הכרטיס ישמש את כל בני המשפחה אשר יבחרו לצמצם את מספר כלי הרכב הפרטיים שברשותם ויעברו לתחבורה ציבורית. "בדרך זו נוכך להביא לשיפור ניכר ברמת השירות לתושבים, הוספת קווים חדשים, הגברת הנגישות לכל מקום בעיר בתדירות של 15 דקות ועוד".