אמש, יום שלישי, נפגש שר החינוך נפתלי בנט עם חברי הנהגת ההורים העירונית יבנה.  במפגש שנוהל ע"י יו"ר הנהגת ההורים העירונית גיא יארניצקי, הציגו יושבי הראש של הנהגות בתי הספר השונים את עצמם ודיברו על בתי הספר אותם הם מייצגים. במהלך הפגישה הועלו בפני השר מספר נושאי חינוך ברמה העירונית והלאומית. עיקר הדברים נסוב סביב המאבק הארצי לביטול תשלומי ההורים ויצירת מציאות של חוק חינוך חינם כלשונו. המאבק מתבטא השנה בסירוב ההורים לשלם את סעיף "סל התרבות" בהתאם להנחיות המאבק של פורום ועדי ההורים היישוביים, הגוף היציג של הורי ישראל ושל הנהגת ההורים העירונית יבנה. נושא נוסף שהועלה בפני השר הנו התערבות חוזר מנכ"ל משרד החינוך החדש בהתנהלותם של הנהגות ההורים המוסדיות. 
גיא יארניצקי ויעל לב רן, יו"ר הנהגת ההורים של בית הספר היחידני העלו בשם הנהגת ההורים העירונית גם את סיפורו של ילד אחד, מאוד מיוחד ומרגש, הנושא בעיה רפואית המצריכה השגחה צמודה של סייעת בכל שעות הלימודים. הילד ומשפחתו "נפלו בין כיסאות" הביורוקרטיה של משרד החינוך ולמעשה מקבלים סיוע חלקי ולא מספק המהווה סכנת חיים עבור הילד. 
המפגש שנערך ביבנה
הנושא עלה בהרחבה והשר ציין בהתרגשות כי בכל פגישותיו עם הנהגות הורים בכל הארץ, מעולם הוא לא נתקל בהנהגת יישוב המאוחדת כולה סביב מצוקה של ילד אחד. השר הבטיח שיבדוק את הדברים והמקרה יטופל ברמה האישית שלו. הנהגת ההורים העירונית יבנה זכתה לשבחים על פעילותה ומעורבותה ברמה העירונית והארצית לטובת חינוך דור העתיד.
 
חשוב לציין כי שר החינוך הגיע לעיר למפגש עם אזרחים וכתומך ברשימת "יבנאים" בראשות חבר מועצת העיר, מר אלי מזוז. פגישת הנהגת ההורים עם השר נעשתה גם היא בתיווכו של אלי מזוז אך בהפרדה מוחלטת מהמפגש הפוליטי שנערך בהמשך הערב.