באורט אורמת שביבנה, יפתח בקרוב, קורס מרוכז לאיפור מקצועי בחינם. הקורס נועד לבוגרות כיתות ח'-ט' שתרשמנה ללמוד באורמת בשנת תשע"ג וכן ולתלמידות כיתות ט' – י' הלומדות כבר באורמת. מטרת המיזם הינה, להקנות למשתתפות מקצוע נדרש בהכשרה מרוכזת וקצרת מועד, שתמשך כ- 8 מפגשים, שבסיומו תקבל כל משתתפת תעודה של מאפרת מוסמכת. הקורס יועבר באופן חוויתי, צבעוני ומרתק ויעסוק בין השאר, בחינוך לשימוש מושכל והולם באיפור וכן בחיזוק הביטחון והדימוי העצמי של הנערות ובהבנה של השפעת האיפור על התדמית.

מומלץ לכל המעוניינות להירשם להזדרז על מנת לא להחמיץ הזדמנות מיוחדת זאת .

מספר המקומות מוגבל וכל הקודמת זוכה.