תמונת ארכיון

עיריית יבנה ממשיכה במסורת היפה והערכית של הענקת מלגות  לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה והתנדבו בקהילה המקומית. בשנת 2012 חל גידול של כ-30% במספר הסטודנטים הזכאים למלגה. סך תקציב המלגות עומד על 275,000 ₪.

ועדת המלגות העירונית בראשותו של חבר המועצה ניר משולם סיימה לדון בבקשות ובימים הקרובים נשלחו הודעות לסטודנטים הזכאים למלגה. העירייה מעניקה עדיפות במתן מלגות לסטודנטים מתנדבים בקהילה כדוגמת חונכות תלמידים (פר"ח), מד"א, משמר אזרחי, מועדונים קהילתיים, חינוך, ספרייה עירונית, קידום נוער, ספורט ועוד.

ראש העיר,  צבי גוב-ארי פועל לעידוד הענקת מלגות לסטודנטים וזאת על-פי קריטריונים שנקבעו לעניין זה על-ידי ועדת המלגות. יצוין, כי למרות מגמת הקיצוצים שהושתו על הרשויות המקומיות במענקי האיזון ובכלל, הביא גוב-ארי את העניין לאישור מליאת מועצת העיר כחלק ממדיניות העירייה  לתמיכה בציבור הסטודנטים.

"בהזדמנות זו אנו קוראים לציבור הסטודנטים לקחת חלק בפעילות התנדבותית בעיר כמו גם בפעילות בשעת חירום. תודתי ליו"ר ועדת המלגות ולחבריה על תרומתם ועבודתם המקצועית".