כחלק משיתוף הפעולה בין עיריית יבנה ופיקוד העורף מכלולי החירום העירוניים לקחו  חלק חשוב בתרגיל. העירייה פתחה אתר סיוע לאוכלוסיה (אס"ל) אשר נועד לשמש מקום שהייה ארעי למפונים חסרי קורת גג, לספק מצרכים, מים, שירותים חיוניים ומידע לאוכלוסייה הנפגעת, עד למציאת פתרון עצמאי לקליטתם אצל בני משפחה, ידידים וכד',  או לחזור לבתיהם במידת האפשר. בנוסף נפתח בתיכון האלון מרכז לקליטת מחוסרי קורת-גג.

ועדת מל"ח העירונית בראשותו של ראש העיר, צבי גוב-ארי התכנסה בשעות הבוקר המוקדמות במרכז ההפעלה הרשותי והציגה מגוון פתרונות ומענה לאוכלוסיה. במהלך התרגיל נבדק הקשר בין העירייה וגורמי החירום השונים- רשות החירום הלאומית (רח"ל), פיקוד העורף, משטרת ישראל, מגן דוד אדום, כיבוי והצלה ומשרדי הממשלה.

ראש העיר הגיע לאתר הסיוע לאוכלוסיה ולחדר הפיקוד הקדמי (חפ"ק) שנפתח ברחוב החרמון, קיבל דיווחים והודה לצוותים בשטח על התפקוד והרצינות שהפגינו בכל הקשור להערכות לתרגיל ולביצוע. יצוין כי עיריית יבנה מקיימת במהלך השנה סדרת תרגולים וביקורות של אגפיה השונים ומוסדותיה בהכנה לשעת חירום.

התרגיל נערך גם בבתי הספר וגני הילדים ביבנה שם תרגלו יציאה מבוקרת ומהירה לשטח פתוח במקרה של רעידת אדמה. התרגילים לוו על ידי נציגים מפיקוד העורף, רח"ל ומשרד החינוך אשר ציינו את רמת מוכנותה הגבוהה של העירייה ואת אשר  תאפשר מעבר מהיר משגרה לחירום, תוך שמירה על רציפות במתן השירותים הניתנים לתושבי העיר".