פיקוד העורף מודע לפניקה של התושבים, אבל כיפת ברזל היא מערכת אוטומטית שיודעת לזהות היכן הטיל אמור לנחות.
כיפת ברזל זיהתה שהטיל אינו אמור לנחות ביבנה ולכן לא הופעלה האזעקה.
במידה והטיל היה אמור לנחות בעיר, האזעקה הייתה מופעלת.
מערכת האזעקה של יבנה תקינה, במידה ותהיה סכנה ממשית, האזעקה תופעל ותישמע בכל רחבי העיר.