בעקבות המצב הביטחוני המתמשך, החלה העירייה להפעיל מערכת מסרונים (הודעות) לשעת חירום ולעימות שגרה, אליה יכולים להצטרף תושבי העיר.

תהליך ההרשמה קצר ופשוט דרך האתר של העירייה www.yavnecity.co.il.

כל שיש לעשות, הוא לציין מספר פרטים, את שמות בני המשפחה שיקבלו את הודעת המסרון ואת מספרי הטלפון אליהם ההודעה תשלח. ניתן לשלוח פרטים לגבי מספר בני אותה משפחה באותו מייל.

השירות אינו כרוך בתשלום ומטרתו לאפשר לעירייה להעביר הנחיות או הסברים  למספר תושבים רב בפרק הזמן הקצר ביותר.