חברת הבנייה "סביוני יבנה" תובעת 40 מיליון שקלים מעיריית יבנה, מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה וממינהל מקרקעי ישראל. לטענתה, הנתבעים מונעים מהם לבנות 200 יחידות דיור בחלק המערבי של מרכז העסקים הראשי של יבנה, ובכך מפרים את הסכם הפשרה שנחתם ביניהם בשנת 2004. ההסכם היה שיחידות הבנייה האלה יהוו תחליף לבנייה במתחם נחל יבנה, בו זכתה חברת "סביוני יבנה" במכרז שהיה בשנת 1998.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בידי משרד עורכי הדין "שוב", טוענת התובעת כי המינהל ועיריית יבנה היו אמורים לבצע את עבודות התכנון שיאפשרו את בניית הדירות, על-פי הסכם הפשרה שקיבל תוקף מבית משפט השלום בראשון לציון. אך בפועל, לטענתה, העירייה והמינהל עיכבו את התכנון בעקבות דרישת העירייה להמיר את הבנייה ממגורים למסחר. טרם הוגשו כתבי ההגנה.

 תגובת דובר עיריית יבנה, אריאל הלר: "העירייה דוחה מכול וכול את הטענות המופרכות העולות מכתב התביעה והנושא יוברר בבית המשפט. אם היו מחדלים הרי שהם נובעים מהתנהלותה של התובעת. בשנת 1998 ביקשה התובעת לקדם פרויקט החורג באופן מהותי מתנאי המכרז המקורי, ולפיכך לא ניתן היה לקדם את התכנית במתכונת המוצעת. בעקבות הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק-דין, קודמה התכנית בתיאום עם היזם ואף אושרה בוועדה המחוזית בכפוף לעמידה בתנאים. בנוסף, התבקשו מספר שינויים והתאמות אשר יאפשרו קידומה של התכנית והתאמתה לצרכי העיר המתפתחת".