ראש העיר, צבי גוב-ארי הורה לאגף ההנדסה לבצע בדיקה בשטח האזור התעשייה לבחינת השימוש במקומות החנייה על-פי היתרי הבנייה. נמצא כי שטחי חניית כלי-רכב הופכים לשטחי אחסון, טעינה, פריקה וכו'. העובדים והלקוחות נאלצים להעמיד רכבם בחניות שבמרחב הציבורי, דבר הגורם לעומס ומצוקת חנייה קשה במיוחד. לאחר שאותרו מספר מקרים בהם נעשה שימוש בניגוד להיתר, החלה העירייה בצעדי אכיפה לשינוי המצב לאלתר. לבעלי המפעלים נמסרו התראות ואף זימון להליך של שימוע. חשוב לציין כי חלקם כבר פינו את השטחים התפוסים שאמורים היו לשמש לחנייה, דבר אשר הגדיל את מספר מקומות החנייה באזור כולו. על-פי היתרי הבנייה, מחובתם של המפעלים להקצות חנייה במרחב המפעל עבור עובדיהם ולקוחותיהם, זאת על-פי התקן שנקבע בהיתר מתוך חוק תכנון ובנייה.

בעירייה מייחסים חשיבות לנושא פתרון מצוקת החנייה ומתכוונים להמשיך ולפעול לאכיפת תנאי ההיתר ובמידת הצורך אף לנקוט בהליכים משפטיים.