מועצת עיריית יבנה אישרה לאחרונה פה אחד את צו הארנונה לשנת 2013. הארנונה למגורים ביבנה לא תתייקר בשנת 2013, למעט עליית התעריפים בשיעור של 2.3% על פי נוסחת העדכון השנתית של משרד הפנים.

בפתח הישיבה הסביר ראש העירייה, צבי גוב ארי, כי צו הארנונה המוצע לשנת 2013 אינו שונה מצו הארנונה הנוכחי (2012), למעט שני סעיפים: מיסוי בתים המושכרים לעובדים זרים ותיקון מיסוי לעסקים שגודלם למעלה מ-500 מ"ר.

עוד אמר גוב ארי כי בקשתו לגבות אגרה מהתושבים למימון ביטחון בעיר בסך 2% לא אושרה על ידי משרד הפנים, בטענה שאין תקנה המאפשרת את האישור. "עדיין נותרה בידינו האפשרות למסות את האגרה במסגרת חוקי העזר הקיימים", אמר גוב ארי, "במידה ולא תצלח דרכנו, נמצא עצמנו בגרעון בשנת 2013".

במהלך הישיבה שאל חבר המועצה ערן פריבמן מדוע חל שינוי במיסוי מרכולים ורשתות שיווק, ונענה על ידי גוב ארי כי "הרשתות הגדולות נמצאות בבעלות חברות כלכליות חזקות מבחינה כלכלית. הארנונה שלהם יחסית נמוכה בהשוואה לאזורינו".

בתוך כך אישרה המועצה, גם כן פה אחד, את הצעת התקציב לשנת 2013. תקציב עיריית יבנה בשנה הבאה יעמוד על סך של כ-239 מיליון שקלים.