עפ"י החלטת הכנסת, ביום ה-1.1.2013
נכנס לתוקפו
התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפיו בעלי כלב שאינו מסורס או כלבה
שאינה מעוקרת יחויב באגרת רישוי מוגדלת, למעט כלבים שיקבלו פטור בהתאם
לנוהל.

התיקון לחוק אושר על-ידי הכנסת ונועד לשפר את חייהם של אוכלוסיית הכלבים, ולמנוע סבל רב מעשרות
אלפי הכלבים והגורים הננטשים מדי שנה. תעריפי האגרה עודכנו כך שעבור כלב לא
מעוקר ישולם סך של 367 שקלים לשנה, זאת לעומת 52.2 שקלים בלבד בעבור כלב מעוקר.
בעבור כלבה לא מעוקרת עם פטור ישולם סך של 67 שקלים בלבד.

בקשה לקבלת פטור
מתשלום אגרת רישיון מוגדלת ניתן להגיש במחלקה לשירותים ווטרינרים בעירייה.
הקריטריונים המחייבים למתן הפטור הינם:  

גיל הכלב  - כלב מתחת לגיל שישה חודשים או כלב שקיבל
לפחות שמונה חיסוני כלבת מתועדים.

מצב בריאותי – בצירוף
המסמכים הנלווים ואישור הווטרינר המטפל.

כלב טהור גזע –  אישור מקורי מההתאחדות הישראלית לכלבנות (הי''ל).

הווטרינר הרשותי, ד"ר
אייל אקשטיין
מסביר כי "העיקור והסירוס הם האמצעים ההומאניים ביותר
להפחתת ההמלטות ולצמצום מספר הכלבים הנטושים. היבט חשוב נוסף הוא בריאותם של
הכלבים, שכן עיקור וסירוס חשובים לבריאות הכלב, מונעים מחלות ומשפרים את התנהגות
הכלב ואת איכות חייו".

לפרטים נוספים
ניתן לפנות למחלקה לשירותים ווטרינרים בעירייה, טלפון 08-9433359.