"לא היה לי זמן לרשום", כך טענה בעלת גן ביבנה, שלא רשמה צ'קים, חלקם דחויים וחלקם לאחר מועד פירעונם, בסך 220,000 שקלים. בעלת הגן נתפסה במבצע ביקורות בעסקים, שערך בשבוע האחרון משרד מס הכנסה רחובות, במהלכו בוקרו 115 עסקים.

מדוברות רשות המסים נמסר, כי בשעות הבוקר יצאו לשטח 13 צוותים לעריכת ביקורות, שמטרתן בדיקת רמת ניהול הספרים בעסקים מענפי המסחר והשירותים. טרם המבצע, נבחרו העסקים לביקורת לפי ענפים בתוכנית העבודה ומיידעים שהתקבלו, בחשד לאי רישום הכנסות. כמו כן, נערכו קניות ביקורת מקדימות.

מהביקורות עלה, כי ב-20% מהעסקים שבוקרו לא רשמו את ההכנסות. במשרד לניהול פרויקטים ברחובות נמצא צ'ק בסך 35,000 שקלים, שלא הוצא בגינו חשבונית מס או קבלה. בעלת המשרד אמרה שהיא נוהגת לרשום בסוף החודש. ביומן הזמנות של ספר נמצאו הכנסות בסך 3,200 שקלים, שלא נרשמו. הספר טען כי לא הספיק לרשום. במסעדה ביבנה נמצא כי בעליה אינו רשום ברשות המסים ואינו רושם הכנסות.

במקביל לפעילות הביקורות, ובשיתוף משרד חקירות מס הכנסה מרכז, נחקרו 18 סרבני הגשת דוחות. 16 סרבני הגשת דוחות הזדרזו להגיש דוחותיהם עם קבלת ההזמנה לחקירה.