הרוח הגיעה גם לירוקה
 קבלני השכונה הירוקה הגיעו לאתר ביום ראשון ומצאו את שלטי הענק מקומטים ושבורים על הרצפה.
צילמנו לכם מקבץ תמונות מהמקום כדי שתבינו עד כמה כוחה של הרוח יכולה להיות הרסנית.