המרוויחים הגדולים של עיריית יבנה נחשפים. הממונה על השכר במשרד האוצר, עו"ד קובי אמסלם, פרסם השבוע את דוח הוצאות השכר במגזר הציבורי לשנת 2011. לפי הדוח, בעיריית יבנה היו בשנת 2011 468.83 משרות; השכר הברוטו הממוצע בחודש של העובדים עמד על 9,663 שקלים (12,175 שקלים עלות העסקה).

במשרד האוצר מגדירים את שכר הברוטו כך: שכר משולב, תוספות, עבודה נוספת, החזר הוצאות ותשלומים שנתיים. בחישוב עלות העסקה מצרפים גם את עלויות המעביד.

נתוני השכר של הבכירים מתייחסים לעובדים בכירים שהם לא נבחרי ציבור, בעלי שכר הגבוה מ-17,000 שקלים בחודש, שעבדו לפחות תשעה חודשים בשנה והיקף משרתם גבוה.

אז מיהם המרוויחים הגדולים בעירייה בשנת 2011? בראש הרשימה ניצב מנכ"ל העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 32,598 שקלים (44,356 שקלים עלות העסקה). אגב, שכרו של המנכ"ל בשנת 2010 היה נמוך ב-2.66%. מיד אחריו ברשימה גזבר העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 32,142 שקלים (37,471 שקלים עלות העסקה). אחריהם ברשימה מהנדס העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 31,772 שקלים (38,764 שקלים עלות העסקה).

עוד נמצאים ברשימה: עוזר ראש העירייה עם שכר ברוטו ממוצע של 23,044 שקלים (31,647 שקלים עלות העסקה); מבקר העירייה עם שכר ברוטו של 27,633 שקלים (33,714 שקלים עלות העסקה); ועו"ד בלשכה המשפטית עם שכר ברוטו ממוצע של 20,229 שקלים (26,615 שקלים עלות העסקה). אגב, שכרו הממוצע של העו"ד קפץ בין 2010 לשנת 2011 בכ-18%.

עוד עולה מהדוח, כי שכרו הממוצע של מנכ"ל תאגיד המים "מי יבנה" הוא 23,356 שקלים (53,444 שקלים עלות העסקה). 

תפקיד                                               שכר ברוטו בממצע 

מנכ"ל העירייה                                      32,598           

גזבר העירייה                                        32,142

מהנדס העירייה                                     31,772           

יועץ משפטי                                         28,794

מנהל אגף שפ"ע                                   28,278           

מנהל משאבי אנוש                                 28,224           

מבקר העירייה                                      27,633

מנהל אגף חינוך                                    26,791           

מנהל אגף רווחה                                   23,093           

עוזר ראש העירייה                                 23,044

עו"ד בלשכה משפטית                            20,229