יום שיא הרב צבי יהודה
 

בבית ספר "נעם" ביבנה ציינו השבוע בפעילות שיא את דמותו של הרב צבי יהודה קוק כחלק מהנושא השנתי בחינוך ממלכתי-דתי. לערב זה הייתה בבית הספר הכנה מרובה במהלך השנה, הן בתחום הפדגוגי והן בעשייה החינוכית והמעשית .

מחנכי הכיתות לימדו מתחילת השנה על דמותו של הרב צבי יהודה וחיברו את התלמידים באופן חווייתי לדמותו של הרב. 

ערב השיא נפתח בלימוד הורים וילדים על דמותו. לאחר מכן ההורים שמעו שיחה מפי תלמידו של הרב צבי יהודה, הרב מרדכי גרינוולד. במקביל התלמידים נהנו מפעילות חווייתית אשר סיכמה את הנלמד בכיתה במהלך השנה.

לאחר מכן יצאו כל תלמידי והורי בית הספר לתהלוכה מרשימה בליווי דגלים ושירים עד להיכל התרבות ביבנה. שם ראו מצגת שסיכמה את שושלת הרב קוק ותלמידיו. גולת הכותרת הייתה ההצגה של תיאטרון יהודי "אספקלריא" – "אל ארץ צבי", אשר מציגה את דמותו הגדולה של הרב תוך חיבור לעולמם של הילדים. בהצגה התלמידים חוו מסרים חשובים כגון עצמאות אישית ולאומית, כבוד לארץ, חיבור לעם ישראל על כל גווניו וחיבור לתורת ישראל.

בבית הספר הדגישו כי הצלחת הערב נבעה משיתוף פעולה של ההנהלה, צוות המורים, ההורים והתלמידים.