תושבי השכונה הירוקה ביבנה הופתעו לקבל לפני כחודש הודעת התראה בגין אי תשלום חיובי ארנונה, למרות שהם נוהגים לשלם את חשבונותיהם במועד. מכתב אישי מראש העירייה צבי גוב ארי, שהגיע בהמשך להתראה חמורת הסבר, הסביר את כל העניין.

ממכתבו של גוב ארי לתושבי השכונה הירוקה עולה, כי חיובי הארנונה השוטפים, אשר נשלחו לבתי התושבים בדואר רגיל, לא הופצו על ידי דואר ישראל בשל תקלה, וזו לא הובאה לידי עיריית יבנה. בשל כך תושבים רבים לא שילמו את חיובי הארנונה, ועל כן מרכז הגבייה העירוני שלח אליהם התראות על אי תשלום.

"מרכז הגבייה פועל לאלתר לתיקון התקלה עם דואר ישראל", כתב גוב ארי לתושבי השכונה הירוקה, "לעת עתה ראו בהתראה כמבוטלת". עוד כתב גוב ארי לתושבים כי מרכז הגבייה העירוני יעביר הודעות באשר למצב החשבון העדכני לתושבים.