ביום שלישי נערך באולם מתנ"ס נאות שז"ר טקס הזיכרון השנתי לזכרם של בני העדה האתיופית ביבנה אשר נספו בדרכם לישראל מסודן. הטקס התקיים במעמד ראש העירייה צבי גוב ארי, סגניו משה חזות וד"ר אהוד ויצמן, חבר המועצה ונציג העדה שחר סימנה, הקייסים, עולים ותושבים. במהלך הערב סופר סיפורם האישי של שלוש משפחות מיבנה אשר איבדו את יקיריהן במסע מסודן. הקייסים נשאו תפילה לעילוי נשמת הנספים והוקרן סרטון המתאר את מורשת העדה. מקהלת הילדים של עמותת טספצ'ין והקונסרבטוריון העירוני שרו וניגנו.

גוב ארי פתח את הערב ובנאומו אמר כי "יהדות אתיופיה הייתה מנותקת משך זמן קצב מציוויליזציה מערבית, ובכל זאת שמרה על צביונה ורצונה להגיע לציון היא ירושלים. נזכור את הנופלים ונדע כי הייתה פה סאגה של גבורה. היום אנו בונים דור וקהילה חדשה ויבנה היא מיקרוקוסמוס לנעשה בישראל. כאן קמה קהילה מגובשת הצומחת וצועדת יחדיו".

גוב ארי הודה לחבר המועצה שחר סימנה ''על הייצוג ההולם במועצת העיר ועל התרומה השקטה והעשייה למען הקהילה". סימנה הודה לגוב ארי על תמיכתו והמאמצים הרבים לקליטת העולים בעיר, וציין כי "האירוע נועד להזכיר את הקשיים הרבים שניצבו בפני העולים ואת דבקותם לעלות לארץ ישראל. אדמת סודן ספוגה בדמם של יהודי אתיופיה ונזכור בגאווה את דור המדבר ואת קרובינו שלא זכו להיכנס בשערי הארץ".