משרד החינוך בחר בבית הספר "אביר יעקב" להובלת ניסוי מחוזי בנושא עידוד קריאה בתוכנית ספריית פיג'מה, מסורת של סיפורי לילה טוב.

מטרת הפרויקט הוא להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולעודד דיון בערכים יהודיים במשפחה ובבית הספר.

בביה"ס מאמינים כי הקריאה המשותפת והפעילות בעקבותיה ייצרו רגעי קסם משפחתיים. הילדים ינצרו רגעים אלה, שבהם יקראו עם הוריהם ספרים נהדרים וידונו בהם.

במהלך מפגש שמערך השבוע להשקת הפרויקט, הופיעו הילדים בשיר ותנועה וביחד עם ההורים שמעו מפי רכזת השפה המורה יעל שער על חשיבות הקריאה המשותפת ותרומתה להתפתחות השפה.

התלמידים עמלו על הכנת סימנייה מיוחדת לספר, וההורים הכינו לילדיהם כרית שעוטרה במסרים ואיורים הקשורים לנושא.

הורים רבים הביעו את הערכתם לפעילות זו וראו בזה פתח ליצירת מפגש איכות עם ילדיהם שיש לו המשך. מחנכות הכיתות, המורות סמדר אוחיון ורונית כהן, תמשכנה בפעילות זו בכיתה כהמשך ישיר לפעילות ההורים בבית.