במרכז השליטה של עיריית יבנה (106) התקבלו באחרונה תלונות של תושבים בדבר הוצאת גזם ואשפה למרחב הציבורי שלא במועדים הקבועים. מחלקת הפיקוח העירוני האמונה על הסדר הציבורי מגבירה בימים אלה את אכיפתה בנושא ונגד מפירי ההנחיות יוגשו קנסות כספיים. גזם הינו גזעי עצים, שאריות עלים, כסחת דשא וכו' ובעניין זה מבהירים בעירייה כי על התושבים לבצע הפרדה בין הפסולת הגושית לגזם בשתי ערמות, את שאריות העלים ותוצר כיסוח הדשא יש להניח ארוז בשקיות בסמוך לערימת הגזם, על שפת המדרכה ליד הבית, ערב לפני הפינוי. אין להניח ערמות גזם מתחת לחוטי חשמל ובקרבת צנרת מים. במקרים של חידוש גינות ו/או עקירת עצים באחריות התושב להוביל את הגזם המצטבר ישירות אל תחנת המעבר לקליטה וטיפול באשפה. לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות 24 שעות ביממה אל מרכז השליטה העירוני 106 או לאגף לשיפור פני העיר בטל. 08-9433344.