בבית הספר "אביר יעקב" ציינו את "יום המאה" בדגש על מיצוי יכולותיו של התלמיד סביב המספר מאה. הפעילות הועברה בצורה חווייתית ומאתגרת בכיתות, כשבשיא הפעילות התכנסות באולם עם שיר הפתיחה "חברים בכל מיני צבעים". בהמשך שיר המאה, והמחזה על ריבוע ועיגול שנולד להם משולש, והמסקנה המתבקשת "יש מקום לכולם".

פעילויות נוספות של התלמידים: השחלת מאה חרוזים, הכנת זר של מאה פרחים, הסבר על המספר מאה, חידות סביב המספר מאה ועיצוב בול בדגש על מאה שנים לתחיית השפה העברית ועוד. בסיום הוקרנה מצגת של תוצרי התלמידים, חולקו תעודות לאלו שהכינו דגמים ותוצרים והוצגו עוגות בזיקה ליום המאה שהכינו ההורים.

מבית הספר נמסר כי "מקצוע המתמטיקה הוא מוערך ואהוב בבית הספר. תודות למורה מורן קייקוב מחנכת כיתה ו' ורכזת מתמטיקה, ולמורה יהודה שמעון, לתלמידים היקרים ולהורים השותפים לעשייה החינוכית ערכית".