בחודש פברואר 2014 יתקיים ביבנה טורניר משחקי שחמט סימולטניים מול רב-אמן. המדובר בשיתוף הפעולה בין עיריית יבנה, מפעל הפיס והאיגוד הישראלי לשחמט. 

מעיריית יבנה נמסר כי במסגרת האירוע יתמודד השחמטאי מול 20 שחקנים לפחות, ובאירוע ישולבו דברי הסבר על תרומתו של משחק השחמט להתפתחות התלמידים ולהישגים בלימודים.

שחקני שחמט וחובבים מיבנה המעוניינים להשתתף במשחקים, ללא תשלום, מוזמנים לפנות למזכירות הרשת למרכזים קהילתיים. השתתפות מותנית ברישום מוקדם ומספר המקומות מוגבל.