בימים אלה מובילה עיריית יבנה את רפורמת "חיים בגיל" לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים בכל תחומי החיים. במסגרת זו תגובש בעיריית יבנה תוכנית אב יישובית על מנת להתמודד עם הגידול הדרמטי הצפוי בישראל (כמו בכל העולם המערבי) בתוחלת החיים ובמספר האזרחים הוותיקים.

התוכנית תותאם לצרכים הייחודיים של כלל תושבי יבנה בגילאי 65 פלוס, בהווה ובעתיד, ותתמקד בארבעה תחומים עיקריים: חברה, כלכלה, סביבה ובריאות.

ראש העירייה צבי גוב ארי, העומד בראש ועדת ההיגוי, אמר השבוע כי אחד המאפיינים הייחודיים של התוכנית הוא בחינת צרכים מקיפה ואיסוף נתונים עירוניים רבים כדי לייצר תוכנית הנותנת מענה מדויק לתושבי העיר.

לצורך כך, החל ביבנה בשבוע האחרון סקר עמדות טלפוני במסגרתו יתבקשו הנסקרים להשיב על שאלות ועמדות המתייחסות לתחום האזרחים הוותיקים. הסקר נועד לבדוק את עמדות הציבור כלפי האוכלוסייה המבוגרת והבנת הצרכים של האוכלוסייה עצמה. כמו כן נועד הסקר להעלות את נושא האזרחים הוותיקים על סדר היום הציבורי, ולפעול על מנת לתת מענה לצרכים של ציבור זה.

בעירייה קוראים לתושבים לשתף פעולה עם הסוקרים כדי לסייע בגיבוש תוכנית מדויקת ומותאמת לצרכי התושבים ולבני משפחתם.