מדובר בפרויקט לאספקה והתקנת כ-350 גופי תאורה לאורך הרחובות שדרות העצמאות, שדרות דואני ושדרות ירושלים בעיר. לפרויקט קדם סקר אנרגיה שערכה העירייה וביצוע ניסוי (פיילוט) במספר מוקדים בעיר.

הרכישה של גופי התאורה והתקנתם הינם חלק ממכרז שפרסמה העירייה אשר מטרתו להביא לחסכון משמעותי בצריכת האנרגיה החשמלית והארת רחובות העיר. החלפת גופי התאורה הישנים נועדה להפחית את עלויות הצריכה, התחזוקה והפחתת פליטת חומרים מזהמים לסביבה, תוך עמידה בתוצאות של תאורה איכותית ובטיחותית בהתאם לתקנים.  בין הפעולות הנוגעות לחסכון בחשמל ניתן לציין כי במרכזיות התאורה בעיר הותקנו שעונים אסטרונומים- הדלקה וכיבוי על-פי שקיעה וזריחה ובקרוב אף התקנת מערכות כיבוי אוטומטיות במערכות המיזוג בבתי הספר ועוד.

צבי גוב-ארי, ראש העיר אמר השבוע כי "בשנים האחרונות מובילה העיר יבנה תכנית מערכתית כלל-יישובית להתייעלות בצריכת משאבי אנרגיה בדגש על צריכת חשמל, פסולת ומים. קבענו כיעד מרכזי קידום תהליכים של התייעלות וחיסכון במשאבים תוך הגברת המודעות והכרה בצורך לאמץ פיתוח בר-קיימא כגישה כוללת בניהול העירוני ונמשיך לפעול ברוח זו".